Japanese Words Glossary

Honorifics

.-san
.-kun
.-chan
.-sama
.-dono
.-denka
.-heika
.-kakka
.-bocchan
.-jouchan
.-tan
.-cchi
.-tama
.-chama


Pronouns

First Person
.Ore
.Oira
.Ora
.Ode
.Boku
.Atashi
.Asshi
.Atai
.Warawa
.Watashi
.Watashi
.Watakushi
.Ware
.Washi
.Uchi
.Chin
.Jibun
.Shosei
.Sessha

Second Person
.Kimi
.Anata
.Anta
.Omae
.Kisama
.Otaku
.Temee
.Onushi
.Nanji
.Sonata
.Sochi
.
.

Third Person
.Kare
.Kanojo
.Ano hito
.Ano kata
.Koitsu
.Aitsu

Master
.Goshujinsama
.Goshujin
.Shujin
.Aruji
.Omo

Father
.Chichi
.Chichiue
.Otou-san
.Otou-sama
.Otou-chan
.Otochan
.Totchan
.Totsan
.Tou-san
.Tou-chan
.Tou-sama
.Oton
.Oyaji
.Oyassan

Mother
.Haha
.Hahaue
.Okaa-san
.Okaa-chan
.Okaa-sama
.Kaa-san
.Kaa-chan
.Kaa-sama

Elder Sister
.Ane
.Aneki
.Aneue
.Aneja
.Onee
.Onee-san
.Onee-chan
.Onee-sama
.Nee
.Nee-nee
.Nee-san
.Nee-chan
.Nee-sama
.Nee-tan

Big Brother
.Ani
.Aniki
.Aniue
.Anija
.Nii
.Nii-san
.Nii-chan
.Nii-sama
.Nii-nii
.Nii-tan
.Onii
.Onii-sama
.Onii-chama
.Onii-san
.Onii-chan
.Onii-tan

Grandfather
.Sofu
.Ojii-san
.Ojii-chan
.Ojii-sama
.Jii-san
.Jii-chan
.Jicchan
.Jii-sama
.Sofu

Grandmother
.Sobo
.Obaa-san
.Obaa-chan
.Obaa-sama
.Baa-san
.Baa-chan
.Baa-sama

Other relatives/Strangers
.Imouto
.Otouto
.Akachan
.Akanbou
.Oji-chan
.Oji-san
.Oji-sama
.Oba-chan
.Oba-san
.Oba-sama
.Boya
.Bouzu
.Gaki
.

Animals
.Kitsune
.Usagi
.Wanko
.Wanchan
.Neko
.Ushi


Powerful?/Political?/Nobles

.Ou
.Ou-sama
.Kokuou-heika
.Jouou-heika
.Jouou-kakka
.Hime
.Hime-san
.Hime-sama
.Hime-denka
.Oujo
.Oujo-sama
.Oujo-denka
.Ojou-san
.Ojou-sama
.Ouji
.Ouji-sama
.Ouji-denka


Greetings

.Ohayou
.Oyasuminasai
.Konnichiwa
.Konbanwa
.Gomen kudasai
.Jya ne
.Mata ne
.Sayonara
.Okaeri
.Tadaima
.Ittekimasu
.Ittekuru
.Itterasshai
.Hisashiburi


Eating

.Kampai
.Itadakimasu
.Gochisousamadeshita
.Okawari
.Oishii
.Umai


Thanks/Gratitude/Sorry

.Arigatou
.Arigatougozaimashita
.Arigatai
.Kansha suru
.Katajikenai
.Gomen
.Gomennasai
.Warui
.Sumimasen
.Sumimasendeshita


Sentence Ender

.-ne
.-desu
.-desu ka
.-desu wa
.-desu wa ne
.-jya
.-de aru

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.